Aby ste videli všetky údaje a za všetky roky,
je potrebné sa zaregistrovať.

Najlepšie hospodáriace mestá

1
Leopoldov
5,6
3
4
Medzev
5,5
Základná bilancia
5
Dlhová služba
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Handlová
1,9
Dlhová služba
Celkový dlh
2
Celkový dlh
Okamžitá likvidita
3
Celkový dlh
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4
Myjava
3,2
Základná bilancia
Okamžitá likvidita
5
Senica
3,2
Dlhová služba
Okamžitá likvidita
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky mestá a obce spolu

Základná bilancia (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)
Údaje za roky 2007 - 2008 nie sú dostupné