Hospodárenie miest, obcí a VÚC

Aby ste videli všetky údaje a za všetky roky,
je potrebné sa zaregistrovať.

Najlepšie hospodáriace mestá

1
Základná bilancia
2
3
Základná bilancia
4
Základná bilancia
5
Sereď
5,4
Základná bilancia
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Myjava
2,0
Dlhová služba
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2
Celkový dlh
Dlhová služba
3
Celkový dlh
Základná bilancia
4
Dlhová služba
Okamžitá likvidita
5
Gelnica
2,8
Dlhová služba
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky mestá a obce spolu

Základná bilancia (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)
Údaje za roky 2006 - 2008 nie sú dostupné