Aby ste videli všetky údaje a za všetky roky,
je potrebné sa zaregistrovať.

Najlepšie hospodáriace mestá

1
Základná bilancia
2
3
Základná bilancia
4
Leopoldov
5,4
5
Základná bilancia
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Myjava
2,5
Dlhová služba
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3
Celkový dlh
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4
Gelnica
3,1
Dlhová služba
Okamžitá likvidita
5
Celkový dlh
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky mestá a obce spolu

Základná bilancia (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)
Údaje za roky 2006 - 2008 nie sú dostupné